Ekonomi

Tarım ve Orman Alanlarını Düzenleyecek Kanun Teklifi TBMM’de

Meclis Başkanlığına sunulan önerge ile lif, tohum ve sap üretimi amaçlı kenevir ekimi ile ilaç etken maddesini elde etmek amacıyla çiçek ve yaprak üretimi Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olacak. .

Uyuşturucu etken maddesi üretimi amacıyla esrarın ekimi veya işlenmesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce yapılacak veya yapılacak ve gerektiğinde TMO nezaretinde gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir. , ülkenin arz ve talep durumuna göre cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kota doğrultusunda.

Uyuşturucu madde üretimi amacıyla kenevir ekiminde, münhasıran kenevir üretimini engelleyici her türlü tedbirin alınması, esrarın hasat, işleme, dağıtım, ihracat veya satışının usul ve menşei Bakanlıkça belirlenir. Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile istişare halinde.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na yeni yetkiler

Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde tarımla ilgili politikaları belirleme, planlama ve uygulama yetkisine sahip olacak.

Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen işlerin veya kümelerin üretimine başlamadan önce Bakanlıktan izin alınacaktır. Bakanlık, hangi eser veya eser takımlarının üretileceğini, asgari ve azami üretim ölçülerini, arz ve talep ölçüsü ile yeterlilik derecesini dikkate alarak tarım havzası veya işletme bazında tespit eder.

Bu kapsamda, ilk kez aleyhte faaliyette bulunduğu tespit edilenler, kararına uygun hareket etmeleri için yazılı olarak uyarılacak.

Bakanlıkça yazılı olarak uyarıldığı halde, uyarı tarihinden itibaren 12 ay içinde gereğini yapmayanlar, uyarı tarihinden itibaren 5 yıl içinde herhangi bir destek programından yararlanamaz.

Sözleşmeli üretim modeli geliştirilecek

Tarım dairesinde fason üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Sözleşmeli üretimi teşvik etmek için, takviyelerin tesliminde üreticilere öncelik verilecektir.

Sözleşmeli üretimde irade hürriyeti esas alınacak, ancak ihtiyaç halinde salgın hastalıklar, ticaretteki gelişmeler karşısında arz güvenliğini sağlamak amacıyla bakanlıkça belirlenen eser veya eser setleri sözleşmeli olarak üretilecek. tarımsal üretimin iç veya dış talebe göre ayarlanması veya bitki ve hayvan sağlığının korunması amacıyla yapılır.

Bakanlık, sözleşmeli üretimi geliştirmek, izlemek ve kontrol etmek amacıyla sözleşmenin taraflarını ve kapsamını içeren kayıt sistemleri kuracak ve bu kayıt sistemleri kullanılarak sözleşmeler de düzenlenebilecek.

Sigorta önemli olacak

Tarımsal üretim sözleşmesine konu işlerin veya üretim varlıklarının sigorta ettirilmesi zorunlu olacak.

Tarımsal üretim sözleşmelerinde belirtilen zorlayıcı sebepler dışında, sözleşme kapsamında üretilen işin alımından veya satımından vazgeçen üretici veya alıcılar hakkında cezai şart belirlenecek. Cezai şart, alımından veya satımından kaçınılan eser bedelinin yüzde yirmisinden az ve yüzde ellisinden fazla olamaz. Et ve Süt Kurumu’nun taraf olduğu sözleşmelerde üreticiye cezai şart alt sınırdan daha az konulabilir veya cezai şart konulmayabilir.

Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda arabulucuya başvurulması hukuk kuralı olacaktır. Bu karar, 1 Eylül 2023 tarihinden sonra açılan davalar için geçerli olacak.

Entegre bir yönetim ve denetim sistemi kuruluncaya kadar üreticilere yapılacak destekleme ödemelerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kayıt sistemleri esas alınacaktır.

At yarışlarına disiplin cezası

Takvim yılında yapılacak yerel olmayan yarışlarda koşacak atların niteliklerini ve kurallarını belirlemeye Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

At sahipleri ve temsilcileri, antrenörü, antrenör yardımcısı, at sahibi antrenörü ve at jokeyi, jokey yardımcısı, beyefendi binicisi, sağdıç, seyis ve diğer hizmetliler; Yarış usul ve kurallarına, yarış dürüstlüğüne aykırı hareket eden, yarış sistem ve disiplinini, yarış yerleri ile yarışlarla ilgili mekan ve tesisleri bozan, yarış ve yarışlarda görevlendirilenlere disiplin cezaları uygulanacaktır.

Doping kapsamında yasaklı maddeler listesinde yer alan ve performansı artırmak amacıyla kullanılan hususların uygulanması halinde yarış atlarına verilecek cezalar artırılacak ve niteliğine göre yükün derecesi daha ağır olacaktır. eylemin

At Yarışları Kanununun yürürlüğe girmesinden önce işlenen fiillerden kaynaklanan disiplin cezaları ve hak mahrumiyetleri bir defaya mahsus olmak üzere tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılacaktır. Ancak bu durum ata daha önce verilen ve ilgililere uygulanan cezalar nedeniyle ikramiye, kupa ve sair ödüller ile herhangi bir nakit talep hakkı vermeyecektir.

Devlet ormanlarında madencilik faaliyetleri için düzenlemeler

Devlet ormanlarına moloz veya inşaat atıkları veya hafriyat veya çöp dökmek suretiyle ulaşım araçlarıyla ormanlara, doğal hayata ve çevreye verilen zarar “orman suçu” sayılacaktır.

Devlet ormanlarında maden arama ve işletme ve madencilik faaliyetlerinde zorunlu; tesis, yol, elektrik, su, haberleşme ve altyapı tesislerine fon bedeli dışında bedeli alınmak suretiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilecektir.

Ancak, kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla, tohum meşcereleri, gen koruma alanları, koruma ormanları, verimli orman alanları, orman parkları, endemik ve az eko-sistemlerin bulunduğu alanlarda madenlerin genişletilmesi, aranması ve işletilmesi de dahil olmak üzere, Devlet ormanlarının sınırları Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabidir. olacak.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri; Baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanılacak her türlü yapı hammaddesinin üretimi için madencilik faaliyetlerinden ve yapılacak zorunlu tesislerden ücret alınmayacaktır.

Orman Bakanlığı madencilik faaliyetlerine izin verecek

Madencilik faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ve tesislerin ormanlarda veya tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına bağlı özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu durumda kullanım ücreti, kullanım süresi, bina ve tesislerin devri gibi bahisler genel kararlara göre taraflarca belirlenecektir.

Madencilik faaliyetlerinin durdurulması sonucunda işletmeye teslim edilen veya terk edilen orman alanları ıslah edilecektir. Bu alanların rehabilitasyon amacıyla inşaat, yıkım ve hafriyat atıklarıyla doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için büyükşehir mücavir alanlarda büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde il ve ilçe belediyelerine izin verilebilir. veya bakanlıkça uygun görülmesi halinde gerçek ve tüzel kişilere ihale mevzuatına göre yapılabilir. .

Yanan orman yerleri şahıs adına tescil edilemez.

Devlet ormanlarının gelişigüzel yakılmasından veya açılmasından yararlanılarak işgal, açma veya kesme, sökme, budama veya her ne suretle olursa olsun boğma suretiyle elde edilecek yerler ile buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler tescil edilemez. kişilerin adı. Bu alanlara doğrudan orman yönetimi tarafından el konulacaktır.

Devlet ormanlarında el konulan, inşaat halindekiler de dahil olmak üzere tüm yapı ve tesisler, herhangi bir karara gerek olmaksızın Orman Genel Müdürlüğünce derhal yıkılır veya ihtiyaç görülmesi halinde ormancılık hizmetlerinde kullanılabilir. Yanan ormanlık alanlardaki her türlü mülkün bedeli Orman Genel Müdürlüğü tarafından ödenecek.

Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir nedenle devrilecek veya kesilecek ağaçların diplerinin kimler tarafından, hangi tür eserlere damga veya işaret konulacağı Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort